Kasa fiskalna z czytnikiem

Na początek warto dodać co stanowi serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie naprawy budowane w porządku gwarancji i po upływie gwarancji, a dodatkowo niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej odpowiada za wpisy do pracy serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów proponuje swoim klientom dodatkowe usługi: szkolenia z zakresu obsługi kas fiskalnych, a też uwagę w dobrym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W czasie potrzebnych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza będące czynności: – ocenia stan plomb kasy a ich zgodę z napisami w sztuce serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego wersję, współpraca z napisami w sztuce kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, szczególnie w obrębie emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty głównej i modułu fiskalnego co do jedności z listami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu łącznie z zastrzeżeniami daje w pozycji serwisowej.

exlink

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny musi być przygotowany i to, kiedy użytkownik kasy zawiesił naszą praca czyli z dowolnej przyczyny zaprzestał rejestrowanie obrotów na kasie fiskalnej, natomiast nie wyrejestrował kasy. 2. W porządku przeglądu technicznego zaliczane są przede wszystkim te punkty konstrukcyjne kasy, które są odpowiedzialne za rejestrowanie obrotów a których nieprawidłowe działanie mogłoby wpłynąć na niskie wyliczanie podatków. Tak zatem w terminie przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które wjeżdżają na funkcjonowanie kasy, ani i nie sprawdza, lub nowe czynniki urządzenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, klient może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i komunikację uszkodzonych elementów, natomiast będą wtedy rzeczy wykonywane poza przeglądem technicznym.