Technologia gastronomiczna chomikuj

Dyrektywa ATEX zwana też Dyrektywą nowego rozwiązania jest dokumentem, którego głównym planem jest zbliżenie przepisów prawych państw członkowskich Unii Europejskiej w zasięgu systemów ochronnych oraz urządzeń, które traktowane są w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Informacja ta przede wszystkim określa podstawowe wymagania bezpieczeństwa, szerokie obszary wyrobów, a i sposoby wykazywania współpracy z ważnymi wymaganiami bezpieczeństwa. Istotną kwestię w zasadzie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania zgody z zastrzeżeniami bezpieczeństwa. Razem z informacją, jeżeli efekt jest odpowiedni z wartością to myśli się jego spójność z głównymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń i systemów ochronnych branych w powierzchniach zagrożonych wybuchem znajdują się w Dodatku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, myśleniu i budowie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach powstających z działań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa i integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Zgodnie z zastrzeżeniami producent musi dbać o tym aby zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez akcesoria oraz sposoby ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Urządzenia oraz systemy ochronne powinny być rzeczywiście skonstruowane, aby jak dużo zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Powinny stanowić projektowane ze wiedzą wiedzy technicznej. Również części i podzespoły urządzeń muszą robić bezpiecznie i zgodnie z informacją producenta. Każde urządzenie, system ochronny i aparatura powinno być oznakowanie CE. Materiały używane do budowy urządzeń czy systemów ochronnych nie potrafią stanowić łatwopalne. Między nimi a treścią nie mogą występować żadne reakcje, które potrafiły przyciągnąć potencjalny wybuch. Urządzenia i sposoby ochronne nie mogą spowodować uszkodzenia lub nowych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, iż w wyniku ich wystąpienia nie powstaną za wielkie gorączki oraz promieniowanie. Nie mogą być zagrożeń elektrycznych również nie mogą wpływać sytuacji niebezpiecznych.